Výmena olejov

Pravidelnou kontrolou a výmenou motorového oleja predĺžite životnosť a spoľahlivú funkciu motora Vášho vozidla.

Výmena motorového oleja vrátane filtra a ekologickej likvidácie Vášho starého oleja a filtrov.

Motorový olej má podstatný vplyv na životnosť a stav motora vozidla. Naviac má nezanedbateľný vplyv aj na úsporu prevádzkových nákladov a to ako priamo v podobe menšej spotreby pohonných hmôt, ako aj nepriamo minimalizáciou rizika nákladných opráv z dôvodu nadmerného predčasného opotrebenia pohonnej jednotky. Musí spĺňať celý rad vlastností. Predovšetkým musí dobre priľnúť na mazanom povrchu, musí odvádzať vznikajúce trecie a prevádzkové teplo, musí chrániť kovové aj nekovové časti motora pred koróziou. Za studena nesmie byť veľmi hustý, aby bol schopný v čo najkratšom čase dosiahnuť všetkých mazaných miest. Za tepla zase nesmie byť veľmi riedky, aby bol schopný na mazaných miestach udržať stabilný olejový film. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité dodržiavať termíny výmeny odporúčanej výrobcom vozidla, po prejdení určitého počtu km.

V našom Autoservisu AsApex vykonávame výmenu motorových olejov predovšetkým systémom odsávania. Pre výber vhodného typu oleja pre vozidlo zákazníka je jeho výrobcom predpísaná viskozita a jeho výkonnostnej kategórie (motor benzínový, alebo naftový)

Výrobcom vozidla predpísanú lehotou pre výmenu motorového oleja šetríte Vaše vozidlo.

V Autoservisu AsApex používame iba značkové oleja. Ide o oleje, ktoré sú súčasťou I. vybavenia mnohých známych značiek. Široký výber týchto olejov používaných v Autoservisu AsApex, zaručuje zákazníkovi splnenie výrobcom požadovaných vlastností aj vysokú kvalitu. Naši mechanici sú schopní vám poradiť a vybrať ten správny typ oleja pre vaše vozidlo. Výmenu vykonávame buď okamžite alebo na základe objednania. Vždy podľa potreby zákazníka. Súčasťou výmeny olejov je vždy aj výmena olejového filtra.

Autoservis AsApex výhradne používa ten najlepší olej na trhu Castol 5W30 Long